Статут територіальної громади міста Ірпінь

Статут територіальної громади міста Ірпінь

432

Ірпінська міська рада Київської області від імені територіальної громади – жителів міста Ірпінь,розуміючи свою відповідальність за долю міста перед сьогоденням та майбутнім, усвідомлюючи та стверджуючи верховенство прав та свобод людини і громадянина, прагнучи зберегти і розвивати духовні та культурні традиції міста,
реалізуючи право кожної людини на гідні умови життя, безпечне довкілля, вільний розвиток особистості, бажаючи зберегти і далі розвивати духовний, науковий, промисловий та культурний потенціал міста, забезпечити його процвітання та розвиток відповідно до європейського виміру, керуючись Конституцією України, положеннями Європейської хартії місцевого самоврядування, законами України, приймає Статут територіальної громади міста Ірпінь.
Статут юридично оформлює об’єднання жителів міста в територіальну громаду з урахуванням історичних, культурних і соціально-економічних особливостей, установлює систему, структуру, повноваження органів місцевого самоврядування, територіальну, правову і матеріально-фінансову основи діяльності територіальної громади як первинного суб’єкта місцевого самоврядування.

Статут територіальної громади міста Ірпінь