Що приховує Ірпінська міська рада?

Що приховує Ірпінська міська рада?

664

Ірпінська міська рада, згідно з положеннями ст. 13 Закону України “Про доступ до публічної інформації” є розпорядником інформації, який зобов’язаний надавати та оприлюднювати її.

Вільне збирання, зберігання, використання і поширення інформації в усній, письмовій та інших формах закріплено конституційно. Крім того, право на це конкретизовано у Законі України “Про доступ до публічної інформації”.

Відповідь на запит
Так, відповідно до положень вищевказаного, а також інших Законів України (“Про інформацію”, “Про місцеве самоврядування в Україні”) Ірпінська міськрада зобов’язана за інформаційним запитом протягом 5 робочих днів (ст. 20 Закону України “Про доступ до публічної інформації”), надавати усю інформацію, що перебуває у її володінні, зокрема: щодо використання бюджетних коштів юридичними особами, що фінансуються з місцевого бюджету; пов’язану з виконанням делегованих повноважень, включно з наданням освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг; про стан довкілля; що становить суспільний інтерес; рішення міської ради та виконавчого комітету.

Зверніть увагу, що розпорядником інформації не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном (земельні ділянки відносяться до майна), у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.

Порушення в оприлюдненні інформації
Крім того, чинним законодавством України на органи місцевого самоврядування покладено обов’язок оприлюднювати в засобах масової інформації та на офіційних сайтах наступні документи: порядок денний сесії місцевої ради; проекти рішень сесії місцевої ради; результати поіменного голосування; рішення місцевої ради та виконавчого комітету місцевої ради; розпорядження сільського, селищного, міського голови; регуляторні акти.

На жаль, складається враження, що керівництво Ірпінської міської ради або не обізнано з вимогами Конституції України, Законів України щодо забезпечення доступу до публічної інформації або умисно їх ігнорує.

Так, ні в комунальному друкованому виданні “Ірпінський вісник”, ні на офіційному сайті Ірпінської міської ради часто не оприлюднюються проекти рішень міської ради; до останнього часу не оприлюднювалися результати поіменного голосування; вибірково оприлюднюються рішення міської ради, виконавчого комітету; розпорядження міського голови. На вказані порушення увагу міського голови неодноразово звертали депутати Ірпінської міської ради під час пленарних засідань.

Міськраді є що приховувати?
У зв’язку із зазначеним постає закономірне питання: “Можливо керівництву Ірпінської міської ради є що приховувати?!” Як свідчить практика, яка склалася за результатами розгляду інформаційних запитів засобів масової інформації регіону, громадських організацій, окремих громадян та навіть депутатів міської ради, найчастіше керівництво Ірпінської міської ради (міський голова, його перший заступник та заступники, а також секретар міської ради) відмовляється надавати наступну інформацію та документи: договори оренди земельних ділянок та інші правочини щодо розпорядження комунальним майном та бюджетними коштами; результати поіменного голосування; рішення щодо зарахування забудовникам пайової участі тощо.

Досить поширеною є практика несвоєчасного надання відповіді на інформаційний запит (відповідь повинна бути надана протягом 5 робочих днів).

Необхідність сплати коштів
Як свідчить практика, останнім часом одним із способів ухилення керівництвом міської ради від надання документів та/або інформації, за інформаційними запитами є повідомлення про необхідність сплати коштів за копіювання та/або друк інформації, при цьому сума, яка підлягає сплаті, не вказується, а у рішенні зазначається розрахунковий рахунок, який вже не є дійсним. Так, дійсно ст. 21 Закону України “Про доступ до публічної інформації” передбачено, що у разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш ніж 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Майте на увазі, що навіть якщо обсяг запитуваної інформації перевищує 10 сторінок, міська рада зобов’язана надати перші 10 сторінок безкоштовно, з одночасним повідомленням про необхідність відшкодування витрат на виготовлення копій решти документів (постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 29.09.2016 № 10 “Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації”).

Керівництво продовжує порушувати закони
Як у минулому році, так і протягом поточного, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини за зверненнями громадських організацій, громадян та місцевих депутатів відносно керівництва Ірпінської міської ради, у першу чергу секретаря міської ради, відкрито ряд проваджень за фактами порушень законодавства про доступ до публічної інформації. Але, або ж покарання за ст. 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення незначне, або ж вигода від приховування зазначеної інформації значно перевищує штрафні санкції. Всі звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини бажаного результату так і не дали, керівництво міської ради як порушувало вимоги Конституції України, Законів України “Про доступ до публічної інформації”, “Про інформацію” та “Про місцеве самоврядування в Україні” щодо забезпечення доступу до публічної інформації, так і продовжує порушувати.

Що приховує Ірпінська міська рада?

 

Сергій Гапон, директор
юридичної компанії “ПРАВОЕКСПЕРТ”