100-річна бібліотека в Ірпені: історичні факти до Всеукраїнського дня бібліотек

100-річна бібліотека в Ірпені: історичні факти до Всеукраїнського дня бібліотек

55

Бібліотека Університету державної фіскальної служби України в Ірпені розпочала свою історію у 1921 році, зі створення бібліотеки Українського торфового технікуму. Бібліотечний фонд формувався як із загальноосвітньої, так і спеціальної технічної літератури.

100-річна бібліотека в Ірпені: історичні факти до Всеукраїнського дня бібліотек

В архівних матеріалах  музею історії Університету знаходиться звіт бібліотекара, де зазначено: «Занесено в інвентарний каталог книги, привезені з Житомира і Полтави. Число книг збільшилось з 1550 до 1765. Книг видано читачам на руки – 220 шт., в читальню – 14 шт., читачів – 130 чоловік». Бібліотека почала ставати популярною, але знаходилася ще не в Ірпені.

У 1932 р. навчальний заклад переведено до м. Ірпеня та перейменовано на Ірпінський торф’яний технікум та перевезено всі матеріальні цінності, навчальну та наукову літературу, технічні довідники які зберігаються у бібліотечних фондах дотепер.

До початку війни в бібліотеці налічувалося 3000 примірників навчальної літератури. Бібліотекарем була  Юлія Миколаївна Старинська. З її ініціативи, під час евакуації, бібліотечний фонд перенесено в приміщення заводу «Машторф». Завдяки цьому в 1944 р. навчальний процес забезпечено необхідною літературою.

Технікум відновив роботу лише у березні 1944 р. під назвою «Ірпінський гірничо-паливний технікум», який розпочав підготовку спеціалістів для відродження паливної галузі та шахт Донбасу. У цьому ж році Старинську Юлію Миколаївну  призначено завідуючою бібліотеки. 

У 1946 р. обслуговувались 250 учнів, а в 1947 р. — 343. У зв’язку з цим навчання проводилося у дві зміни. У 1947 р. під керівництвом нового директора технікуму Овсія  Сергійовича Кухарука відкрито читальний зал.

У 1948 р. завідувачем бібліотеки став Григор’єв Г.П.

Цього ж року завідування бібліотекою передано Олехнович Олені Дем`янівні, яка присвятила роботі 49 років життя (1948–1997). 

На початок 1950 р. бібліотечний фонд налічував приблизно 5000 примірників. У тому ж році розпочато створення алфавітного каталогу. У 1951 р. завершено будівництво нового навчального корпусу на 525 місць і в кінці року бібліотеку було частково переведено в нове приміщення.

У 1961 р. потужно поповнювався бібліотечний фонд, що налічував майже 46 000 примірників.

У кінці 1969 р. бібліотечний фонд становив майже 48 000 примірників, забезпеченість літературою – 1:2.

Новим лідером педагогічного колективу став Павленко Володимир Іванович (1969–1991), під керівництвом якого продовжував поповнювався бібліотечний фонд (до 105 000 примірників), проте не вистачало площі книгосховища. 

У 80–90-х р. бібліотека безкоштовно забезпечувала навчальною літературою студентів і викладачів, долучалася до безпосередньої участі у виховному процесі. Забезпеченість літературою становила 80–100%, фонд – 130 000 примірників. 

У 1995 році Ірпінський індустріальний коледж  перейменовано в Ірпінський фінансово-промисловий коледж.

Перед бібліотекою постали складні завдання. Новий напрям навчання потребував інформаційної бази. У той період книжковий фонд становив 94 444 примірників. За п’ять років його збільшено до 137 199 примірників. 

У читальному залі зберігався у вільному доступі досить потужний фонд довідкової літератури: галузеві енциклопедії та довідники, словники. Передплачувалося понад 100 назв періодичних видань. Здійснювалася систематична картотека газетних і журнальних статей, картки для систематичного та алфавітного каталогів почали друкувати на машинці. Бібліотекарі працювали в умовах великого навантаження. Читальний зал на 120 посадкових місць обслуговував читачів у дві зміни до 21.00.

У 1999 р. бібліотека обслуговувала майже 9800 студентів та 900 викладачів і співробітників. Щодня абонемент відвідували 160–170 осіб, а читальний зал — 300.

Виникла потреба організації нового підрозділу бібліотеки — наукової бібліотеки, відкриття якої відбулося 29 листопада 1996 р. Із 1997 р. бібліотека видавала бібліографічні покажчики: «Все про податки», «Економіка. Економічні науки», «Все про фінанси», які підготував провідний бібліограф І. П. Щира.

У 2003 р. бібліотеку очолила канд. екон. наук, доц. С. Я. Цимбалюк. З 2004 р. відбувалося впровадження інновацій у систему бібліотечного обслуговування. З 2003 по 2005 р. бібліотека поступово переходила на автоматизований режим обробки та видачі/здачі документів користувачами. З 2005 р. її робота була спрямована на якісне обслуговування читачів шляхом удосконалення бібліотечних процесів і розширення спектру надання інформаційних послуг.

У 2014 р. заступник директора Н. Б. Добрянська створила електронне представництво бібліотеки у соціальних мережах.

У 2015 р. почалася активна діяльність із впровадження та поширення цифрових ініціатив наукової комунікації з метою створення власного електронного архіву. О. В. Скабардін вивчив можливості потужної інформаційно-технологічної платформи з відкритим кодом «DSpace», на якій згодом було створено цифровий архів наукових праць університету — інституційний репозитарій «іRNUDPSU».

Із 2015 р. обслуговування здійснюється в автоматизованому режимі, яке базується на технології штрих-кодування. У 2016 р., з метою розширення можливостей надання інформаційних послуг, створено веб-інтерфейс (доступний тільки з локальної мережі університету) для колекції оцифрованих документів. Із 2017 р. наукова бібліотека забезпечує доступ до повнотекстової бази даних електронних книг видавничої компанії «Центр навчальної літератури», яка налічує понад 1100 підручників та посібників. Електронна база «УФД/Бібліотека» нараховує більш як 132 000 бібліографічних записів. Продовжено активну діяльність з удосконалення системи наповнення цифрового архіву наукових праць університету — репозитарію («іRNUDPSU»). Бібліотека активно долучилася до створення профілів науковців та профілів кафедр на платформах «Google Scholar» та «ORCID», реєстрації дослідників у системі «Бібліометрика української науки». У 2017 р. започатковано нову серію бібліографічних видань «Анотований покажчик дисертаційних робіт, наявних у фонді наукової бібліотеки Університету ДФС України (1999–2007 рр.)».

З 2018 р. співробітники наукової бібліотеки надають допомогу в оформленні документів для отримання свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір. Активно впроваджували досвід колег з питання присвоєння індексу DOI науковим публікаціям.

Сьогодні пріоритетним напрямом роботи бібліотеки є забезпечення вільного доступу до інформації. Її діяльність головним чином спрямована на виконання стратегічних освітньо-виховних завдань із використанням сучасних електронних технологій.

Дякуємо Ользі Підлісній та Музею історії Університету за надані факти.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Ірпені працювала бібліотека на колесах.